Kids Bikes

Kids Bikes

Kids Bikes
KIDS Hardtail
KIDS E-Bike
KIDS Freeride Fully
1/2 Tag*12,00 €34,00 €44,00 €
1 Tag17,00 €44,00 €55,00 €
2 Tage30,00 €88,00 €99,00 €
3 Tage 45,00 € 139,00 € 
4 Tage60,00 €169,00 €
5 Tage70,00 €195,00 €
6 Tage80,00 €215,00 €
Jeder weitere Tag7,00 €40,00 €20,00 €

* ab 13.00 Uhr

Zurück zu den Verleihpreisen